New Venture Institute

New Venture Institute là trung tâm của sự đổi mới và kinh doanh tại trường đại học Flinders.

Các chủ đề về đổi mới và doanh nghiệp của NVI được cung cấp và hỗ trợ bởi Fox School of Business thuộc Đại học Temple, là một trong 10 trường hàng đầu về kinh doanh của Mỹ (theo xếp hạng của tạp chí Princeton Review và Entrepreneur năm 2016).  Bạn có thể học một khóa học kinh doanh chuyên ngành về đổi mới và doanh nghiệp, hoặc học thêm các môn học cải tiến này khi học bất kỳ khóa học nào khác của trường.

Venture Dorm là một chương trình giáo dục kinh doanh thực tiễn và cấp tốc trong vòng 12 tuần dành cho sinh viên Flinders Business thông qua NVI. Bằng cách bắt cặp sinh viên với các nhà cố vấn kinh doanh tại địa phương, chương trình đem đến môi trường giáo dục cho những cá nhân mong muốn tìm hiểu cách thức xây dựng doanh nghiệp mới từ các doanh nhân, để từ đó có thế tự xây dựng các dự án riêng cho bản thân.

Tầm ảnh hưởng xuyên suốt cuộc đời từ NVI (tính đến tháng 11 năm 2017)